Thông tin các bạn cần cung cấp cho mình như sau :
– Trường gì ?
– Ngành gì ?
– Hệ đào tạo gì ?
– Xếp loai gì ?
– Năm tốt nghiệp ?
– Họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh ?
– Mã số sinh viên, lớp….của bạn (nếu có)?
– Số điện thoại liên lạc của bạn?
– Hình thẻ?
Nói chung là tất cả các thông tin liên quan để có thể Làm Bằng Đại Học sao cho chính xác nhất.
Cam kết thông tin bí mật cho khách hàng!